Dopolnjen osnutek odloka OPPN Re_11 Repnje (OPPN_Repnje-3)

Številka OPPN v zbirki prostorskih aktov je 1238.

ODLOK – dopolnjen osnutek: